SENARAI AHLI MAJLIS PERSAMA
1998/99-2000/01

 

PRESIDEN

Prof. Shaharir bin Mohamad Zain
Jabatan Matematik, Fakulti Sains Matematik,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi.
Tel : 03-8292786(P) 03-8256003(R)
Mel-E : rir@pkrisc.cc.ukm.my
Faks : 603-8293289


 

TIMBALAN PRESIDEN

Prof. Abu Osman bin Md. Tap
Jabatan Matematik, Fakulti Sains Matematik,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi.
Tel : 03-8292785(P)
Tel : 03-8250990(R)
Mel-E : abu@pkrisc.cc.ukm.my

Dr. Jamaluddin bin Ali
Pusat Pengajian Sains Matematik,
Universiti Sains Malaysia ,11800 Minden.
Tel : 04-6577888(P)
Mel-E : jamaluma@cssun.cs.usm.my


 

SETIAUSAHA KEHORMAT

Dr. Maslina Darus
Jabatan Matematik, Fakulti Sains Matematik,
Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi.
Tel : 03-8293423(P) 03-8256169(R)
Mel-e :mailto:maslina@pkrisc.cc.ukm.my


 

PENOLONG SETIAUSAHA
KEHORMAT

Dr. Abdul Ghafur Ahmad
Jabatan Matematik,Fakulti Sains Matematik,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi.
Tel : 03-8293717(P) 03-8253197(R)
Mel-e : ghafur@pkrisc.cc.ukm.my


 

BENDAHARI KEHORMAT

Prof. Madya Dr. Bachok bin Taib,
Jabatan Matematik,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.
Tel : 03-9481601 sb 3697(P)
Tel : 03-4084233(R)
Mel-e: bachok@cs.upm.my


 

AHLI JAWATANKUASA

Dr. Tahir Ahmad,
Jabatan Matematik,
Fakuliti Sains,
Universiti Teknologi Malaysia,
Karung Berkunci 791,
80990 Johor Baharu,
Johor Darul Takzim.
Tel : 07-5576160,07-5504048
Mel-e: tahir_22@hotmail.com

Dr. Mohd. Rushdan Md. Said,
Jabatan Matematik,
Universiti Putra Malaysia,
43400 Serdang.
Tel : 03-7555466 sb 316(P)
Mel-e : ;

Dr. Ismail Atan,
Pusat Sains,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan,
Mel-e: ismail@jsk.engr.itm.edu.my

Dr. Arsmah bt. Ibrahim,
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam , Selangor.
Tel : 03-5555357(P) 03-5426546(R)
Mel-e : arsmah@tmsk.itm.edu.my